Krojački salon Novaković
Vlasnik Novaković Miroslav 065/519-787
Modni kreator Novaković Pane 066/318-344

Sjedište
Lazarička br. 4, Malta
78000 Banja Luka,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt info
Tel / Fax: +387 51 305 850
Email: n.miso@teleklik.net

Web: www.krojac-novakovic.com