Свештеничке мантије и одежде

Са великом вјером и добром вољом нудимо велики избор

 • мантије
 • одежде Грчке и Руске
 • епартхиљи
 • ђаконске одежде
 • мала одејанија (облачење)
 • барјаци
 • часне трпезе
 • дарци
 • дрикирије и трикирије
 • орлеци
 • плаштанице
 • стрихари
 • прекривачи за свете престоле
 • целивајући прекривачи
 • покровци за јеванђеље
 • омоти за књиге
 • прслуци
 • и друго, панталоне, доламе итд...

 • вежених и сребро и златотканих на лану, плишу, сатену, свили, тревири, шатунг свили и др...
  У прилици смо да испунимо сваки захтјев у погледу мотива који се везу. Све мотиве радимо по жељи странке.

Такође радимо и подраснике (Грчке и Руске) расе, пане, скуфије монашке схиме, монашке и архијерејске мандије и камилавке.