Tekstilom se moja porodica počela baviti  1917 . Kada je moj deda naučio da tka. Moj otac je poslije zanata završio 1963 g. modno modelarsku školu u Mariboru. Od vojne zanatske radionice, koja je popravljala vojničke uniforme i oficirska odjela, napravio je 1977 g. tekstilnu firmu "22 Decembar" koja se bavila industrijskom proizvodnjom svih vrsta vojne i civilne odjeće.

Napominjem da je moj otac Pane Novaković kreator maskirnog kombinezona za vojsku i policiju. 

Tu proizvodnju je uspješno vodi kao tehniči direktor do 1991. g. Iste godine smo otvorili „Krojački salon Novaković“ i počeli uspješno da proizvodimo sve vrste odjeće od tekstila i kože.